You are currently viewing ยุโรปบังคับเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากสินค้าต่างประเทศเเล้ว

ยุโรปบังคับเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากสินค้าต่างประเทศเเล้ว

เเพลตฟอร์มขายของออนไลน์ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) เช่น Amazon, Ebay, Etsy เเละทุกเว็บไซต์ขายของออนไลน์ เริ่มต้นเก็บภาษีมูลค่า (VAT) ตั้งเเต่ 1 ก.ค. 2021 สำหรับการซื้อขายสินค้าตามเงื่อนไขนี้เเล้ว

  1. สินค้าที่ส่งจากนอกสหภาพยุโรป
  2. สินค้าส่งจากที่อยู่ในสหภาพยุโรป เเต่ผู้ขายไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในกลุ่มประเทศ EU

โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของเเต่ละประเทศ (จากสำรวจเฉลี่ยอยู่ที่ 20%)

เงื่อนไขการเก็บภาษี

  1. ถ้าสินค้ามีมูลค่าน้อยกว่า 150 ยูโร เเต่ละเว็บไซต์จะเก็บภาษีจากลูกค้าตอนสั่งซื้อ

2. ถ้ามากกว่า 150 ยูโร ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีนี้ตอนรับสินค้า

กรณีสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 150 ยูโร เมื่อมีการสั่งซื้อเราจะได้หมายเลข ‘IOSS number’ เเสดงการเสียภาษี VAT ของสินค้าชิ้นนี้เเละผู้ขายมีหน้าที่ต้องระบุให้ชัดเจนบนกล่องพัสดุด้วย

มองผ่านๆ อาจจะไม่กระทบกับคนขายอย่างเราเพราะไม่เสียเอง เเต่ในมุมลูกค้าเวลาเค้าจะกดสั่งซื้อสินค้าของเราจะมีภาษีเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% ทำให้กระทบกับการตัดสินค้าใจเเน่นอน เพราะผู้ขายจากยุโรปส่วนใหญ่น่าจะตั้งราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ไปเเล้วทำให้เวลาจะกดสั่งซื้อสินค้าของร้านในยุโรปจะไม่มีภาษีเพิ่มขึ้นมา

เเต่คนขายในเอเชียส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปในราคาตั้งเเต่เเรก ทำให้ตั้งราคาขายถูกกว่าได้

ตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางกลุ่มประเทศ EU ที่ทำตามประเทศสหรัฐอเมริการเเละอังกฤษที่นำร่องไปก่อนเเล้ว เเละน่าจะเป็นมาตรการควบคุมการขาดดุลการค้าจากการที่ผู้ขายนอก EU เข้าไปขายสินค้าโดยประเทศเหล่าเก็บภาษีไม่ได้ก่อนหน้านี้

ใครที่ของขายออนไลน์ไปในยุโรป ผ่าน Ebay, Amazon, Etsy หรือเเม้ในบ้านเรา คงต้องปรับกลยุทธ์การขายกันเเล้ว

เพราะนี่น่าจะกลายเป็นมาตรฐานในการขายของออนไลน์ในอนาคตอันใกล้ เพราะทุกประเทศก็ไม่มีใครอยากเสียผลประโยชน์ตรงนี้

Ball Thatthana

เเบ่งบันเรื่องราวการตลาดออนไลน์ ทำธุรกิจ พัฒนาตัวเอง เเง่คิดต่างๆ

Leave a Reply