Read more about the article หนังสือเเนะนำเปลี่ยนให้คุณเป็นคนรวย
credit: https://www.pexels.com/th-th/photo/673018/

หนังสือเเนะนำเปลี่ยนให้คุณเป็นคนรวย

หนังสือที่ผมจะเเนะนำให้คุณในบทความนี้ เป็นเหมือนกันกับหลักการที่บอกไปนั้นเเหละ ถ้าคุณอ่านเเล้วจะเข้าใจถึงหลักการที่เอาไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของชีวิต เพื่อให้คุณหลุดพ้นจาก "ความคิดของคนจน" ที่ทำให้คุณไม่รวยซะที

0 Comments